Hamilelikte Corona Virüsü

Doktorunuza hamilelikte corona virüsü şüphesi veya ateş ve akut solunum yolu ile başvurduğunuzda ilk olarak ayrıntılı bir seyahat geçmişi edinmeli ve Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC)’nin onaylanmış 2019 Yeni Corona virüsü (2019-nCoV) Hastalarının Yönetimi için Geçici Klinik Rehberine uymalıdır.

Mevcut Corona Virüsü riski nedeniyle Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC), zorunlu olmadıkça Çin Halk Cumhuriyeti’ne yolculuk yapılmasını önermemektedir.

Hamilelerde Corona Virüsü

Gebelikte Corona

Gebelikte Corona Virüsüne Karşı korunma

Şu anda, özellikle hamile kadınlar ve bebekler üzerindeki etkisi ile ilgili olarak corona virüsü hakkında çok az şey bilinmektedir. Dolayısıyla corona virüsünün değerlendirilmesi veya yönetimi ile ilgili hamile kadınlara özgü herhangi bir öneri bulunmamaktadır.

Eldeki kısıtlı data ve önceki corona virüsü ( SARS ve MERS ) vakalarına dayanarak gebe kadınların normal popülasyona göre daha çok risk altında olduğunu ve daha yüksek hastalık hali ve mortaliteye sahip olduğunu söylenebilir.

Hamilelikte Corona Virüsünün Etkileri Nedir?

Hamilelik sırasında COVID-19 pozitif annelerden doğan bebekler içinde kötü neonatal sonuçlar (örnek olarak erken doğum) bildirilmekle birlikte bu bilgi sınırlı verilere dayanmaktadır ve bu sonuçların anne enfeksiyonu ile ilişkili olduğu açık değildir. Şu anda ; corona virüsünün (COVID-19)

transplasental yoldan fetüse geçip geçmediği belirsizliğini korumaktadır. Doğumdan kısa bir süre sonra COVID-19 saptanan bebeklerin nasıl enfekte olduğu ve virüsün gebelik sırasında bulaşıp bulaşamayacağını anlamak için yeterli veri yoktur.

COVID-19 pozitif olan annelerden doğan bebekler corona virüsü şüpheli olarak kabul edilmelidir. Bu nedenle, bebekler Perinatal uterin enfeksiyon  (PUI) için Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Rehberine göre izole edilmelidir.

Hamilelikte Corona Virüsünün Bebeğe Geçmemesi için Ne Yapmak Gerekir?

COVID-19’a neden olan corona virüsünün anneden yenidoğana bulaşma riskini azaltmak için, tesisler corona virüsüne yakalanmış veya şüpheli olan anneyi bebeğinden geçici olarak ayırmayı (örn. ayrı odalar) düşünülmelidir. Eğer tesisin geçici ayırma imkanı yoksa veya annenin isteği üzerine aynı odada kalmaları durumunda;

  • Fiziksel engeller (örneğin, anne ve yenidoğan arasında bir perde)
  • Yeni doğan bebeği en az ≥ 6 adım hasta anneden uzak tutmak gereklidir.

Hasta anne, bebeği beslerken veya bakımını yaparken yüz maskesi takmalı ve el hijyenine dikkat etmelidir.

Şu anda, birincil endişe virüsün anne sütü ile bulaşıp bulaşmayacağı değil, enfekte bir annenin emzirme döneminde virüsü solunum damlacıkları ile iletip iletemeyeceğidir. Corona virüsü doğrulanmış veya semptomatik COVID-19 şüpheli olan bir anne, bebeğe dokunmadan önce ellerini yıkamak ve mümkünse emzirme sırasında yüz maskesi takmak da dahil olmak üzere virüsün bebeğine yayılmasını önlemek için mümkün olan tüm önlemleri almalıdır.

Bugüne kadar bildirilen sınırlı vaka serilerinde COVID-19 ile enfekte kadınların anne sütünde virüs bulgusu bulunmamıştır; bununla birlikte, COVID-19’un anne sütünden (yani anne sütündeki bulaşıcı virüs) bulaşıp bulaşmayacağı henüz bilinmemektedir.

Hamilelikte Corona Virüsüne Karşı El Hijyeni

%60-95 alkol bazlı el dezenfektanı (ABHS) hastayla, malzemelerle hatta eldivenlerin de dahil olduğu koruyucu ekipmanla temastan sonra el hijyeni için kullanılmalıdır.

El hijyeni aynı zamanda 20 sn süren su ve sabunla eli yıkamayı da içermektedir. El kirliyse önce 20 sn su ve sabunla yıkanıp sonra el dezenfektanı kullanılır.

Daha detaylı bilgi ve randevu almak için tıklayınız.